NIPT

Innan blodprovet uppmanas den gravida att genomföra en ultraljudsundersökning för att fastställa graviditet, antal foster samt graviditetsvecka.


Det är viktigt att noga tänka igenom vad svarsbeskedet kan innebära för dig och din partner.


Var kan jag ta provet?

Här på Kvinnohälsan Visborg!

 

Var kan jag få mer information om NIPT?

www.fostertest.se


Ladda ner information här


I samband med NIPT test avsätts alltid 45 minuter för information och samtal.


OBS! Jag har ej ultraljud på min mottagning.


NIPT,  en grundanalys.


NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) är en metod för att utföra fosterscreening på den gravida kvinnan. Ett enkelt blodprov tages tidigast från vecka 10+0 i graviditeten och är  riskfritt, enkelt och tillförlitligt.


Under graviditeten överförs en del av barnets DNA in i mammans blodomlopp och det är i DNA man kan finna genetisk information om fostrets kromosomer.

Blodprovet har en stor säkerhet och kan ge besked om eventuella kromosomavvikelser (nr 13, 18 och 21 samt könskromosomer) hos det ofödda fostret. Provet har en sensitivitet och specificitet på mer än 99%.