Preventivmedel


Preventivmedelsrådgivning:

Det finns inte en preventivmedelsmetod som passar alla, därför får du/ni rådgivning om preventivmedel utifrån ditt/era behov.


Jag erbjuder preventivmedelsrådgivning, omfattande alla preventivmetoder på marknaden, för ett skydd mot oönskade graviditeter.


Du är expert på din kropp och har med all sannolikhet en idé om vad som är viktigast för dig. Det kan vara säkerhet, påverkan på din kropp eller kostnad.


Vi försöker gemensamt komma fram till det som passar just dig.


Jag har tystnadsplikt och behandlar alla ärenden med sekretess.


Jag har patientförsäkring.